Over ons

Werkgroep Amare is opgericht door René van Wendel en Roy Hallink.
De visie van de werkgroep is: ” Met Psalmen tot God’s eer” , door het organiseren van zangavonden de minder bedeelde mens steunen. Wij zoeken een goed doel uit die wij die avond onder de aandacht willen brengen.
De opbrengst van de collecte de betreffende avond is voor dat goede doel.

De avonden worden gesponsord door verschillende sponsoren, die desgewenst kunnen adverteren in ons fullcolor programmaboekje. Elke sponsor krijgt er ook een per post thuis gestuurd.

Onze werkgroep bestaat momenteel uit de volgende bestuursleden;

Rene van Wendel -Voorzitter –
Liturgie, Organist, promotie, algemene zaken, sponsor werving.

Roy Hallink -Secretaris-
Website, coördinator vrijwilligers, algemene zaken, distributie cd’s.

Vacature -Penningmeester- 
Administratie

Actieve Vrijwilligers:
Marije van Wendel – Ondersteuning kerkvloer
Jan-Brand Mastenbroek – Coördinatie BHV/EHBO
En nog een aantal wisselende vrijwilligers die op de kerkvloer onze gastheren en vrouwen zijn, en de bezoekers voorzien van een liturgie bij de ingang van de kerk, of assisteren bij de collectes.